Vær velkommen til det norske Nasjonalbibliotekets – uoffisielle – inNBoks, for ikke å si UTboks! Mange etterlyser kommunikasjon med Nasjonalbiblioteket, for eksempel i forbindelse med det ganske omdiskuterte nye tilbudet bokhylla.no. Andre etterlyser åpenhet om ledelse, organisasjon og arbeidsmiljø. På inNBoks vil vi samle opp slike spørsmål, krav og gode tips til Nasjonalbiblioteket, som de så kan velge å lese, hente – og hvorfor ikke også besvare her! Vi vil også peke til og samle data og dokumenter om NB som de selv velger å ikke tilgjengeligjøre på sin site (et paradox: På den ene side er NB ledende innen formidling og på den annen side en sinke innen samme gebet!).

Vennlig hilsen Taran Lønnli, redaktør

/Bibliotekarer som aldri sover/

Reklamer